jueves, 10 de abril de 2014

LA PORTADAUs presentem el projecte!!!
La nostre portada de les fadetes enginyoses, en català i en anglès.

We present the project !!!
Our cover of the witty little fairy in Catalan and English:
PARLEM del PROJECTE:

"Darrera aquest conte de fades hi ha el concepte de la coeducació, he batejat a les nostres protagonistes com a fades “coeducatives” i aquest conte n’és només la presentació. El projecte complert consisteix en fer una col·lecció de contes que treballin la coeducació i els valors.

El títol d’aquest conte de presentació ja és una declaració d’intencions. Les fades són les protagonistes i ja les estem definint, són enginyoses, pensen per elles mateixes i troben solucions als seus problemes.

La coeducació no consisteix en educar junts a nenes i nens, sinó que consisteix en donar a cada gènere allò que li manca per arribar a la igualtat.


En el cas del gènere femení cal educar per reclamar el protagonisme i el primer pla que tradicionalment està reservat als homes (només hem de fixar-nos en els llibres d’història, els referents i les notícies de la televisió, per exemple...)"

Judit Pérez.
"Behind this fairy tale is the concept of coeducation, I baptized our protagonists as "coeducational" fairies and this tale is just the presentation. The complete project consists of a collection of tales that work coeducation and values.

The title of this story presentation is already a statement of intent. Fairies are the protagonists and we are defining. They are ingenious, thinking for themselves and finding solutions to their problems.

Co-education does not consist in educate boys and girls together, but consists in giving each genre what it lacks to reach equality.


In the case of feminine gender it is necessary educate to reclaim the protagonism and the foreground which is traditionally reserved for men (you only have to look at the history books, reference points and television news, for example ...)"

Judit Pérez.
No hay comentarios:

Publicar un comentario