jueves, 20 de julio de 2017

BONES NOTICIES!!!...Us volem comunicar que el Editorial "Ediciones Obelisco" ha adquirit els drets de reproducció amb llengua Catalana i Castellana del nostre projecte!! y será publicat per el segell infantil:


We want to let you know that the publishing house "Ediciones Obelisco" has acquired rights to publish in Catalan and Spanish of our project!! and that will be published from the children´s stamp:
Ya donarem la noticia més endavant, de quant sortirá a la venta al públic

Judit Pérez, com escritora i jo, com il.lustradora, estem molt il.lussionades amb aquesta publicaçió!!
And we give news later when it will go on sale to the public.

Judit Pérez, as a writer and I, as an illustrator, we are very excited about this publication!!


sábado, 22 de abril de 2017

IL.LUSTRACIONS FINALITZADES i amb alguns retocs...


En aquest post, us mostro algunes de les il.lustracions del nostre projecte ja finalitzades, amb els textos i aquest cop amb alguns retocs digitals, per donar magia i al.legría a les nostres fadetes!!In this post, I show you some illustrations already completed of our project, with the texts and this time with some digital retouching, to give more magic and joy our little fairy !!