sábado, 21 de mayo de 2016

RENOVACIÓ del PROJECTE-01
En aquest nou post us vull mostrar com a novetat, dues imatges sobre el nostre projecte on podeu veure el procés de renovació d'aquest projecte.
Actualment estic treballant en una nova portada, he realitzat variades proves en Photoshop i aquí teniu un avanç de la primera idea i composició.


In this new post I want to show as a novelty, two images of my project, where you can see the renewal process of this project.
I am currently working on a new cover, I made various tests in Photoshop and here is an advance in first idea and composition.
També estic treballant en el Storyboard sobre el guió. Tinc el primer esbós de composició ràpida de les vinyetes i aviat faré els esbossos ja acabats i preparats per al color.


I'm also working on the Storyboard on the script. I have the first draft of quick composition of the scenes and soon I will make the sketches already finished and prepared for the color.

En properes entrades, us aniré mostrant l'evolució i procés d'aquest projecte amb la seva total renovació.

In next posts, I will be showing the evolution and process of this project with the total renovation.


No hay comentarios:

Publicar un comentario